Mijn favorieten

Aankoop

Het kopen van een woning is een belangrijke gebeurtenis, zowel in emotionele zin als financiële zin.

Aangezien wij een compleet zicht hebben op de woningmarkt in onze regio bent u voor aankoopbegeleiding bij ons aan het juiste adres.
In een uitgebreid persoonlijk kennismakingsgesprek inventariseren wij al uw specifieke wensen en eisen.  

Schroom niet te informeren naar de kosten van aankoop begeleiding, het is goedkoper dan u denkt!

U wordt door ons per mail op de hoogte wilt worden gehouden van het nieuwste woning aanbod.

Zodra er tussen het aanbod een woning zit die uw interesse heeft gewekt regelen wij een bezichtiging voor u en gaan wij samen met u de woning bekijken. U laat uw gevoel hierbij spreken wij zijn het kritisch oog!

Tijdens de bezichtiging letten wij onder andere op de ligging van de woning, de buurt, de bouwkundige staat, de indeling, staat van onderhoud en afwerkingsniveau.Tenslotte kijken wij of onze bevindingen corresponderen met de vastgestelde vraagprijs.

Bij serieuze interesse overleggen wij met u de te ondernemen volgende stappen en de randvoorwaarden die in de onderhandelingen moeten worden meegenomen. Te denken valt hierbij aan de ontbindende voorwaarden, overname roerende zaken, aanvullend bouwkundig onderzoek, bodemonderzoek, vloeronderzoek, asbest etc.

Vervolgens gaan wij de onderhandelingsfase voor u in. Als deze onderhandelingsfase resulteert in een aankoop zorgen wij voor een correcte afhandeling van de aankoop. Hierbij kunt u denken aan aan opstellen en controleren van de koopovereenkomst, met u doornemen van de inhoud van de contracten, opleveringsinspectie etc.

Mochten er zich na de transactie onverhoopt toch nog onvoorziene omstandigheden voordoen, dan kun u nog steeds bij ons terecht!


De 10 meest gestelde vragen over de aankoopmakelaar 
  
Een NVM-makelaar behartigt alleen úw belang
De meeste mensen weten niet dat een makelaar alleen voor de koper óf verkoper van hetzelfde huis mag optreden. De NVM ziet daar gelukkig streng op toe. Toch raden wij u aan ook zelf goed op te letten als u een huis gaat kopen of verkopen.
 
Aankoopmakelaar of verkoopmakelaar?
Een NVM-makelaar werkt bij de transactie van een huis nooit voor twee partijen tegelijk. Dat zou namelijk niet correct zijn. Vergelijkt u het maar eens met twee mensen die een juridisch geschil hebben. Dan neemt elke partij een eigen advocaat in de arm. Met een makelaar is het eigenlijk net zo. Als hij al voor de verkoper werkt, kan hij u onmogelijk eerlijk adviseren over de aankoop van uw huis. En andersom geldt dat natuurlijk ook. Afhankelijk of u een makelaar nodig heeft voor het kopen of verkopen van een huis, spreken we van een aankoopmakelaar of verkoopmakelaar. Natuurlijk kan een NVM-makelaar de ene keer aankoopmakelaar zijn en de andere keer verkoopmakelaar. Want zowel van aankoop als verkoop heeft hij veel verstand. Maar hij zal dit dus nooit doen bij één en hetzelfde huis.
 
Waar moet u op letten?
• een NVM-aankoopmakelaar behartigt alleen de belangen van de koper
• een NVM-verkoopmakelaar werkt alleen voor de verkoper
• een NVM-makelaar werkt dus nooit voor beide partijen tegelijk
 
Alles wat u over een aankoopmakelaar moet weten
 
1. Wat bespaar ik als ik een huis koop met behulp van een eigen aankoopmakelaar?
Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor u duizenden euro's, tijd en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdient u terug in:
- een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren 
- inzicht in de waarde van de woning
- essentiële informatie over de woning, zoals: erfdienstbaarheden, ver. v. eigenaars
- bouwkundige staat (moet er wel of niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving),            
  bestemmingsplan e.d.
- het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, t
  transportdatum etc.
- tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken.
 
2. Bezichtigen kan ik zelf, maar kan ik een makelaar inschakelen die voor mij
onderhandelt?  
In overleg met uw aankoopmakelaar zal dit zeker tot de mogelijkheden behoren. Op het moment dat u uw droomhuis heeft gevonden, zal uw makelaar de woning gaan opnemen en u informeren en adviseren over de belangrijke aspecten. Vanaf dat moment kan uw makelaar het aankooptraject oppakken en begeleiden.
 
3. Wanneer moet ik mijn aankoopmakelaar betalen?
Het inschakelen van een aankoopmakelaar is meestal op basis van no cure no pay. Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten, rekent u er in principe niets af. Overleg als u een aankoopmakelaar inschakelt over het tijdstip van betaling. De meeste makelaars zullen met u afrekenen op de datum dat u eigenaar van de woning wordt. Werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld van een bouwkundige keuring) worden uiteraard wel in rekening gebracht.
 
4. Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar meefinancieren?
Ja, dat is mogelijk. (Deze kosten zijn echter niet aftrekbaar). De hoogte van het te verstrekken hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend te zijn.
 
5. Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?
Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.
 
6. Kan ik mijn aankoopmakelaar inschakelen voor de aankoop van een huis dat niet te koop staat bij een NVM-makelaar?
Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden, kan een aankoopmakelaar voor u bemiddelen.
 
7. Kan ik een eerste bezichtiging alleen doen?
Natuurlijk kan dat. De eerste indruk is belangrijk. Als het huis u bevalt, belt u met een NVM-aankoopmakelaar om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. Uw aankoopmakelaar bezichtigt het pand dan met u en met de verkopend makelaar. Vervolgens bespreekt uw aankoopmakelaar alles met betrekking tot het pand met u en bepaalt u gezamenlijk het te volgen traject.
 
8. Als er een verkoopmakelaar is, heb ik dan toch een aankoopmakelaar nodig?
De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelings-traject. U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Uw aankoopmakelaar is een deskundige, heeft kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: hij behartigt úw belangen. Ondanks de informatieplicht van de verkopende partij, heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Uw aankoopmakelaar kan u daar nader over informeren.
 
9. Kan de aankoopmakelaar ook de hypotheek regelen?
Uw aankoopmakelaar is (meestal) geen hypotheekadviseur, maar kan -indien u dat wenst- wel een afspraak voor u maken bij een of meerdere hypotheekadviseurs.
 
10. Wat doet de aankoopmakelaar nog meer?
Op de dag van de overdracht (transport bij de notaris) zal uw aankoopmakelaar regelen dat u samen met hem of haar uw nieuwe huis kunt inspecteren. Is deze inspectie niet in orde dan zal uw aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris. Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen. Zijn er problemen nadat u de sleutel van uw nieuwe huis heeft ontvangen, dan kunt u altijd terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig zal hij of zij contact opnemen met de verkoper (via de verkopend makelaar) en de problemen voor u trachten op te lossen.